www.spsstavcb.cz :: podzimní termín 2019 (27.06.2019 - 12:13)

podzimní termín 2019

Dokumenty

Katalogy požadavků jsou uveřejněny na oficiálních stránkách maturitní zkoušky.

Školní seznam literárních děl

Seznam témat maturitních prací a ústních zkoušek

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

Důležité termíny

před zkouškami

  • odevzdání přihlášky k maturitě - do 25. června 2019 - předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu školy, stačí přijít, případně vyplnit údaje a podepsat (nebo byly zaslány všem mailem s pokyny)
  • odevzdání vlastního seznamu literárních děl - do 30. června 2019 - vlastní seznam literárních děl - vyplníte jen své jméno a přijmení, třídu a 20 čísel literární děl ze seznamu v libovolném pořadí a excel vám pohlídá správnost vyplnění (v takovém pořadí, v jakém díla zapíšete, taková čísla otázek budou díla mít při losování) - seznam vytiskněte (není nutno nic upravovat), podepište a odevzdejte - seznam odevzdaný pro jarní termín neplatí, nutno odevzdat nový seznam (může být stejný, ale s novým datem)
  • odevzdání maturitní práce - do 13. srpna 2019 do 12:00 hodin vedoucímu práce nebo na sekretariát školy, práce musí být průběžně konzultována s vedoucím práce
  • posudky maturitních prací budou k dispozici u vedoucích prací od úterý 27. srpna 2019
  • odevzdání prezentace k obhajobě maturitní práce - do 9. 9. 2019 vedoucímu práce, příp. v kanceláři zástupkyň ŘŠ

zkoušky

  • písemné zkoušky - od 2. září 2019 (od 12 hodin) do 6. září 2019, rozpis zkoušek (jednotné zkušební schéma bude po 15. srpnu 2019)
  • ústní zkoušky proběhnou od 11. do 17. září 2019 - časová osa, rozpis po dnech (bude připraven kolem 2. září)