www.spsstavcb.cz :: Předměty na střední škole (20.10.2018 - 01:34)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Předměty na střední školeŠkola > Předměty na střední škole

Základy přírodních věd (ZPV)

Předmět je určen pro žáky 1. ročníku dálkového studia. Seznamují se v něm se základy chemie, biologie a ekologie. Tyto předměty jsou součástí všeobecného vzdělání a přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti žáka. Studijní materiály mají žáci k dispozici na webových stránkách školy.

 

Zobrazit celý předmět

Základy společenských věd (ZSV)

V předmětu základy společenských věd se vyučují základy psychologie, sociologie, etiky, práva, politologie, mediální výchovy a finanční gramotnosti.
Výuka probíhá 1 hodinu týdně ve 2. ročníku a 2 hodiny týdně ve 4. ročníku.

Tématické okruhy ve 2. ročníku:
- Člověk jako jedinec
- Člověk v lidském společenství

Tématické okruhy ve 4. ročníku:
- Člověk a právo
- Člověk jako občan
- Člověk a soudobý svět

Učivo je realizováno výukou ve třídě a exkurzním vyučováním.

 

Zobrazit celý předmět

Základy stavitelství (ZAS)

Předmět zprostředkovává vhled do příbuzného a spolupracujícího technického oboru. Investiční výstavba tvoří hlavní a trvalý zdroj zakázek pro praktického geodeta. Student získá přehled o jednotlivých druzích staveb i hlavních stavebních konstrukcích a stavebních materiálech. Všechny tématické celky jsou uzavírány problematikou spolupráce technika obou oborů a úkoly geodeta na plnění jednotlivých fází výstavby.

 

Zobrazit celý předmět

Zdravotní a vodohospodářské stavby (ZVS)

Hlavními složkami biosféry používanými člověkem k uspokojování svých potřeb jsou: půda, voda, ovzduší, sluneční záření a nerostné bohatství. Voda je zdrojem nevyčerpatelným ale poškoditelným.

Náplní předmětu ZDRAVOTNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY u všech oborů stavebnictví je seznámení žáků s výstavbou, provozem a údržbou zdravotně vodohospodářských staveb: vodárenství - vodovody, jímání, úprava a akumulace vody
kanalizace - stokování a čištění odpadních vod

Praktickým využitím teoretických znalostí je předmět KOC - konstrukční cvičení

 

Zobrazit celý předmět

Zeměpis (ZEM)

Předmět se vyučuje ve studijním oboru Geodézie a katastr nemovitostí pouze v 1. ročníku. Vzdělávání v zeměpisu rozvíjí všeobecný přehled a je též součástí dalšího odborného vzdělávání. Učivo je rozděleno na kapitoly Úvod, Země jako vesmírné těleso, Fyzický zeměpis, Sociální a hospodářský zeměpis, Česká republika. Podnětným učivem si žáci vytvářejí pozitivní vztah ke geografii a mohou se tak přesvědčit o provázanosti s obory geodézie a kartografie. Získané vědomosti a dovednosti mohou uplatnit v praktickém životě i v dalším vzdělávání.

 

Zobrazit celý předmět

Přejít na stránku:
««« 11 »»»
Aktuální informace

Londýn - metropole architektury

Na jaro 2019 opět připravujeme odbornou exkurzi za moderní architekturou Londýna

Doprava je o 75% levnější - stačí platný ISIC

Vnitrostátní doprava (vlaky i autobusy - mimo MHD) je od 1. září 2018 o 75 % levnější pro všechny žáky denního studia. Co potřebujete? Stačí jen platný průkaz ISIC !!! Čtěte dále ....

Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

Na webu jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018/2019 platné od 1. 9. 2018. U rozvrhů může ještě v průběhu září docházet k menším změnám, vše najdete na webu školy.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+