www.spsstavcb.cz :: Anglický jazyk - maturitní seminář (AJs) (19.10.2020 - 23:14)

Anglický jazyk - maturitní seminář (AJs)

Předmět je určen pro žáky 4. ročníku, kteří si vybrali maturitu z anglického jazyka. Vyučuje se 2 hodiny týdně se zaměřením na procvičování ústního a písemného projevu žáků v rámci přípravy na maturitní zkoušku. U písemného projevu je kladen důraz na dodržení zadání a daného rozsahu, na kvalitu použitého jazyka a eliminaci gramatických chyb. U ústního projevu se vychází z 25 maturitních okruhů, je procvičována schopnost žáků vést rozhovor a reagovat na otázky.

Cíl semináře:

- připravit žáky k písemné a ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka        

Náplň semináře:

 - procvičování poslechu, čtení a jazykové kompetence, písemného a ústního projevu;

 - příprava na třetí profilovou část ústní maturitní zkoušky

Hodnocení:

  • poslech s porozuměním (50%)
  • didaktický test - poslech a čtení s porozuměním, jazykové kompetence (100%)     
  • didaktický test bez poslechu (75%) 
  • reagování na otázky = 1. část ústní zkoušky (80%)
  • popisování obrázků = 2. část ústní zkoušky (80%)
  • písemný projev (100%)
  • 3. část ústní zkoušky (profilová) (100%)