www.spsstavcb.cz :: Český jazyk a literatura (ČJL) (24.10.2020 - 07:47)

Český jazyk a literatura (ČJL)

Vyučovací předmět nese název český jazyk a literatura, obsahuje složku jazykovou, slohovou a složku literární. Sepětí jazyka a literatury vychází ze skutečnosti, že obě složky jsou založeny na práci s jazykovým materiálem. Výuka jazyková se soustavně zabývá jen spisovným jazykem, umělecká literatura národním jazykem v celém rozpětí. Předmět navazuje na poznatky a dovednosti základního vzdělání. Jazykové vzdělání rozvíjí především komunikační kompetence u žáků. Vzdělávání napomáhá rozvíjení komunikativních schopností, vytvoření samostatného úsudku, je založené na faktografických znalostech. Předmět se vztahuje také k odborným předmětům jako integrační prvek.

Hodnocení a klasifikace 

Prospěch žáka se zpravidla klasifikuje podle stupnice, v níž se v souladu s požadavkem přiměřenosti věku žáka hodnotí:

 • Kvalita vyjadřování: výstižnost, přesnost a jazyková správnost. Při hodnocení projevu bereme zřetel i na plynulost a jistotu vyjadřování. Dbá se na zachovávání spisovné výslovnosti a na celkovou kultivovanost v projevech mluvených a na dodržování pravopisné kodifikace v projevech psaných. Na střední škole se vyžaduje slohová dovednost a vytříbenost.
 • Znalost předepsaného učiva a stupeň uvědomělosti v  jeho ovládnutí. Na střední škole se hodnotí  zvláště úroveň jazykového myšlení a povědomí.
 • Dovednost aplikovat znalosti v praxi, stupeň samostatnosti a tvořivosti v řešení úkolů.
 • Soustavnost a aktivita v práci, projevovaný zájem o předmět.
 • Neopominutelnou součástí klasifikace je od druhého ročníku také hodnocení četby pro ústní maturitní zkoušku. Pokud žák neprokáže alespoň dostatečnou znalost četby, nemůže být v daném ročníku klasifikován.
 • Ve čtvrtém ročníku bude četba prověřena prostřednictvím závěrečného testu (s hodnotou 300%), jehož úspěšné absolvování bude nezbytnou součástí klasifikace ve 2. pololetí; v případě známky „nedostatečně“ projedná klasifikaci v daném pololetí předmětová komise humanitních předmětů.

Klasifikace

Váha známek v Bakalářích:

 • vstupní diktát pro žáky 1. ročníku - 50%
 • kontrolní písemná práce - 150 % - sloh nebo rozbor textu
 • velký test - 150 % - literatura a jazyk
 • menší testy - 100 % - literatura a jazyk
 • diktáty - 100 %
 • ústní zkoušení - 100 %
 • rozbor textu - 100 %
 • referáty a samostatné práce žáků - 50 %
 • aktivita, práce v hodině, domácí úkoly, hodnocení sešitu - 50 %
 • testy na kontrolu čtenářských znalostí 3. a 4. ročník - 200%
 • standardy v 1., 2. a 3. ročníku - 200 %
 • standard 4. ročník (závěrečný test z četby) - 300%

Školní seznam literárních děl

ŠKOLNÍ SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO MATURITNÍ ZKOUŠKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020

 

 Žáci vybírají dohromady 20 titulů.

Seznam musí obsahovat nejméně dvě díla prozaická (P), dvě díla básnická (B) a dvě díla dramatická (D).

Seznam nesmí obsahovat více než dvě díla jednoho autora.

(Žlutě jsou označeny novinky a změny pro školní rok 2018/19)

 

Literatura do konce 18. století

Žáci vybírají nejméně 2 tituly

Bible – Nový zákon                                       Evangelium sv. Lukáše (P) (In Bible, Praha,

                                                                      Ústřední církevní nakladatelství, 1987,

                                                                      ekumenický překlad)

Homér                                                           Odysseia (B) (Praha, SNKLHU, 1956, přel.:

                                                                      O. Vaňorný a F. Stiebitz)

Ovidius                                                          Proměny (B) (Praha, SNKLHU, 1958, přel.:

                                                                      F. Stiebitz)

Giovanni Boccaccio                                      Dekameron (P) (Praha, SNKLHU, 1959, přel.:

                                                                      R. Krátký)

William Shakespeare                                    Romeo a Julie (D)

                                                                      Kupec benátský (D)

                                                                      Hamlet (D) (vše in Výbor z dramat, Praha,

                                                                      Naše vojsko, 1956, přel.: E. A. Saudek)

Moliere                                                          Lakomec (D) (Praha, Mladá fronta, 1966, přel.:

                                                                      E. A. Saudek)

                                                                      Misantrop (D) (Praha, Mladá fronta, 1966, přel.:

                                                                      J. Z. Novák)

Johann Wolfgang Goethe                             Utrpení mladého Werthera (P) (Praha, Mladá

                                                                      fronta, 1968, přel.: E. A. Saudek)

 

Jan Amos Komenský                                    Labyrint světa a Ráj srdce (P)

 

Literatura 19. století

Žáci vybírají nejméně 3 tituly

Alexandr Sergejevič Puškin                          Evžen Oněgin (B) (Praha, Lidové nakladatelství,

                                                                      1962, přel.: Josef Hora)

Victor Hugo                                                   Chrám Matky Boží v Paříži (P) (Praha, Odeon,

                                                                      1968, přel.: M. Tomášková)

Edgar Allan Poe                                            Jáma a kyvadlo a jiné povídky (P) (Praha,

                                                                      Odeon, 1978, přel.: J. Schwarz)

Honoré de Balzac                                          Otec Goriot (P) (Praha, Mladá fronta, 1984,

                                                                       přel.: B. Zimová)

Nikolaj Vasiljevič Gogol                                  Revizor (D) (Praha, SPN 1959, přel.: B.

                                                                       Mathesius)

Charles Dickens                                             Oliver Twist (P) (Praha, Odeon, 1966, přel.: E. a

                                                                       E. Tilschovi)

Charles Baudelaire                                        Květy zla (B) (Praha, Mladá fronta 1964, přel.:

                                                                       V. Nezval)

Artur Rimbaud                                               Opilý koráb (B) (In Má bohéma, Praha,

                                                                      Garamond, 2015, přel.: V. Nezval)

Guy de Maupassant                                      Miláček (P) (Praha, Mladá fronta, 1967, přel.: B.

                                                                      Štorm)

Oscar Wilde                                                  Jak je důležité míti Filipa (D) (Praha, Artur,

                                                                      2011, přel.: J. Z. Novák)

Anton Pavlovič Čechov                                Tři sestry (D) (Praha, Artur, 2005, přel.: L.

                                                                     Suchařípa)

Karel Hynek Mácha                                      Máj (B)

Karel Jaromír Erben                                     Kytice (B)

Karel Havlíček Borovský                              Tyrolské elegie (B)

Božena Němcová                                         V zámku a podzámčí (P)

Jan Neruda                                                   Balady a romance (B)

                                                                     Povídky malostranské (P)

Alois Jirásek                                                 Filosofská historie (P)

                                                                     Lucerna (D)

Ladislav Stroupežnický                                Naši furianti (D)

A. a V. Mrštíkové                                          Maryša (D)

 

Světová literatura 20. a 21. století

Žáci vybírají nejméně 4 tituly

George Bernard Shaw                                   Pygmalion (D) (In Divadelní moudrost G. B.

                                                                       Shawa, Praha, Mladá fronta, 1979, přel.: M.

                                                                       Lukeš)

Franz Kafka                                                   Proměna (P) (Brno, B4U Publishing, 2007, přel.:

                                                                       V. Kafka)

Ernest Hemingway                                        Sbohem, armádo (P) (Praha, SNKLHU, 1965,

                                                                       přel.: J. Škvorecký)

Erich Maria Remarque                                   Na západní frontě klid (P) (Praha, Naše vojsko,

                                                                       1988, přel.: F. Gel)

Romain Rolland                                             Petr a Lucie (P) (Praha, Omega, 2015, přel.: J.

                                                                       Zaorálek)

John Steinbeck                                              O myších a lidech (P) (Praha, Svoboda, 1994,

                                                                       přel.: V. Vendyš)

Albert Camus                                                 Cizinec (P) (Praha, Mladá fronta, 1966, přel.: M.

                                                                       Žilina)

George Orwell                                                1984 (P) (Praha, Levné knihy, 2009, přel.: E.

                                                                       Šimečková)

                                                                       Farma zvířat (P) (Praha, Práce, 1991, přel.: M.

                                                                       Holub)

Joseph Heller                                                 Hlava XXII (P) (BBart, 1999, přel. M. Jindra)

Jack Kerouac                                                 Na cestě (P) (Praha Argo, 1997, přel.: J. Josek)

Jerome David Salinger                                  Kdo chytá v žitě? (P) (Praha, Práce, 1979, přel.:

                                                                       L. a R. Pellarovi)

Anton Myrer                                                   Poslední kabriolet (P) (Praha, X-Egem, 1994,

                                                                       přel.: J. Emmerová)

Charles Bukowski                                          Hollywood (P) (Praha, Pragma, 1992, přel.: L.

                                                                       Šenkyřík)

Gabriel García Márquez                                Kronika ohlášené smrti (P) (Praha, Hynek,

                                                                      1997, přel.: E. Hodoušek)

Heinrich Böll                                                  Kdes byl, Adame? (P) (Praha, Naše vojsko,

                                                                      1961, přel.: L. Kundera)

A. I. Solženicyn                                             Jeden den Ivana Děnisoviče (P) (Brno, Svět

                                                                      sovětů, 1965, přel.: A. Nováková)

Ladislav Mňačko                                           Jak chutná moc (P) (Praha, Československý

                                                                      spisovatel, 1968, přel.: G. Hajčík a Z. Koňák)

 

Česká literatura 20. a 21. století 

Žáci vybírají nejméně 5 titulů

Petr Bezruč                                                    Slezské písně (B)

Viktor Dyk                                                       Krysař (P)

Fráňa Šrámek                                                Měsíc nad řekou (D)

Jiří Wolker                                                      Těžká hodina (B)

Ivan Olbracht                                                  Nikola Šuhaj, loupežník (P)

J. a K. Čapkové                                              Ze života hmyzu (D)

Karel Čapek                                                    Krakatit (P)

                                                                        Povídky z jedné kapsy (P)

                                                                        Válka s mloky (P)

Jaroslav Hašek                                               Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (P)

Vítězslav Nezval                                             Edison (B)

Vladislav Vančura                                           Rozmarné léto (P)

                                                                       Markéta Lazarová (P)

Jiří Voskovec a Jan Werich                           Osel a stín (D)

Jaroslav Seifert                                              Morový sloup (B)

František Hrubín                                            Romance pro křídlovku (B)

Josef Kainar                                                   Moje blues (B)

Josef Škvorecký                                            Zbabělci (P)

Ladislav Fuks                                                Spalovač mrtvol (P)

Václav Havel                                                  Audience (D)

Milan Kundera                                                Směšné lásky (P)

                                                                       Žert (P)

                                                                       Nesnesitelná lehkost bytí (P)

Bohumil Hrabal                                              Obsluhoval jsem anglického krále (P)

Václav Hrabě                                                 Blues pro bláznivou holku (B)

Ota Pavel                                                       Smrt krásných srnců (P)

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak                Posel z Liptákova (D)

Michal Viewegh                                              Báječná léta pod psa (P)

                                                                       Vybíjená (P)

Petr Šabach                                                   Babičky (P)

Jiří Hájíček                                                     Selský baroko (P)

                                                                       Rybí krev (P)

Irena Dousková                                             Hrdý Budžes (P)

 

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

 1. didaktického testu
 2. písemné práce
 3. ústní zkoušky

Didaktický test a písemná práce jsou vyhodnocovány centrálně CERMATem. Ústní zkouška je hodnocena hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy, kteří jsou držitelé platných osvědčení k hodnocení zkoušek společné části maturity. Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test: Písemná práce: Ústní zkoušení) jsou 1:1:1. 
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Didaktický test

Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání didaktického testu o 30 minut.U didaktického testu z českého jazyka a literatury nejsou povoleny žádné pomůcky. Hranice úspěšnosti u didaktického testu je 44%.

 

Písemná práce

Písemná práce je zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT). Žák si vybírá jedno z 6 zadání. Na rozhodnutí o výběru zadání má 20 minut a na vypracování práce 90 minut. Minimální požadovaný rozsah písemné práce je 250 slov. Píše se do záznamových archů. Žáci mohou používat vlastní Pravidla českého pravopisu. 

Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání písemné práce o 45 minut.

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury probíhá centrálně, tedy hodnotiteli jmenovanými Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití jazykových prostředků a syntaktická a kompoziční výstavba textu.

Ústní zkouška

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z předmětu český jazyk a literatura a je zadávána formou pracovních listů, které vytváří škola. Žák odevzdá řediteli školy (termín je vyvěšen na webových stránkách) závazný seznam 20 literárních děl, který je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. U zkoušky si žák losuje jedno zadání. Zkoušku pak koná s pracovním listem.

Pracovní list obsahuje:

1.      výňatek z uměleckého textu

2.      výňatek z neuměleckého textu

3.      strukturu zkoušky

Pracovní list je určen názvem literárního díla – např. Josef Škvorecký: Zbabělci

Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20minutová příprava „na potítku“. Vlastní ústní zkouška trvá 15 minut. Situace, že si dva žáci v jeden den vytáhnou stejnou knihu bezprostředně po sobě, nemůže nastat. Dané dílo totiž nemůže být v rámci jednoho dne vylosováno dvakrát, pro daný maturitní den je vyřazeno.

Hodnocení ústní zkoušky

Ústní zkoušku hodnotí dva proškolení a certifikovaní hodnotitelé.

Podrobnější informace naleznete v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura, na stránkách školy v sekci Maturity nebo na www. novamaturita.cz

 

 

 

Standardy

Termíny:

1. ročník - 28. 4. 2020

2. ročník - 11. 6. 2020

3. ročník - 14. 5. 2020

4. ročník -  6. 4. 2020

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Aktuální seznam literatury PDF 45 kB Stáhnout
Obecná struktura ústní zkoušky PDF 91 kB Stáhnout
Literární témata k didaktickému testu MZ PDF 440 kB Stáhnout
Pravopis velkých písmen PPTX 126 kB Stáhnout