www.spsstavcb.cz :: Dějepis (DEJ) (20.09.2018 - 18:02)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Dějepis (DEJ)Škola > Předměty na střední škole > Dějepis (DEJ)

Úkolem vyučovacího předmětu je přinášet základní poznatky o chování člověka v minulosti. Důraz je kladen na kultivaci historického vědomí žáka, na poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadně ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazů naší současnosti.

 

Charakteristika předmětu

Dějepis je vyučován v prvním ročníku ve studijních oborech stavebnictví a geodézie v časové dotaci 2 hodiny týdně. Těžiště výuky spočívá hlavně na dějinách českého státu a zvláště pak na době 19. a 20. století s přihlédnutím k dějinám světovým. Žák by měl být schopen vytvářet paralely mezi minulými a současnými událostmi, naučit se úctě k vlastnímu národu.

Klasifikace a hodnocení

Žák je hodnocen formou ústní zkoušky (váha známky 100 %), formou písemných testů na závěr každého tematického celku (váha známky 150 %). Zohledněna je rovněž vlastní aktivita žáka při hodině (váha známky 50 %) i zpracování vybraných témat formou referátů (váha známky 80 %).

Aktuální informace

Doprava je o 75% levnější - stačí platný ISIC

Vnitrostátní doprava (vlaky i autobusy - mimo MHD) je od 1. září 2018 o 75 % levnější pro všechny žáky denního studia. Co potřebujete? Stačí jen platný průkaz ISIC !!! Čtěte dále ....

Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

Na webu jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018/2019 platné od 1. 9. 2018. U rozvrhů může ještě v průběhu září docházet k menším změnám, vše najdete na webu školy.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+