www.spsstavcb.cz :: Fotogrammetrie (FOT) (27.06.2019 - 12:24)

Fotogrammetrie (FOT)

Studenti získají potřebné vědomosti z oblasti teorie fotogrammetrie, vědomosti o možnostech používaných fotogrammetrických metod a technologických postupů. K cílovým znalostem patří geometrické a optické základy fotogrammetrie, metody pozemní a letecké fotogrammetrie, využívání fotogrammetrie pro tvorbu státních a tématických mapových děl Základní informace o digitální fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země a Laserových skenovacích systémech. Fotogrammetrie je součástí odborného maturitního předmětu Mapování.

Způsob hodnocení

průběžné písemná práce -  typ C - 3 za pololetí  

pololetní písemná práce - typ Z - za pololetí

průběžně vedený sešit  - typ D - za čtvrtletí

iniciativa a zájem o předmět  - - za čtvrtletí

vypracování projetku - typ A - 2 za pololetí