www.spsstavcb.cz :: Geografické informační systémy (GIS) (27.06.2019 - 12:46)

Geografické informační systémy (GIS)

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními parametry a funkcemi Geografických informačních systémů (GIS). Získají informace o geodatabázích, atributech, vektorových a rastrových datech. Vyzkouší si tvorbu jednoduchého GIS, sběr dat, práci s vektorovými a rastrovými daty, vektorové a rastrové analýzy, 3D analýzy apod. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s Dálkovým průzkumem země (DPZ) , Geodaty v ČR a dalšími souvisejícími obory se zaměřením na GIS.

Způsob hodnocení

• ŘÁDNĚ VEDENÉ SEŠITY – váha D – za čtvrtletí 

• VYHOTOVENÉ PROJEKTY =  váha A nebo B – celkem 3-4 PROJEKTY ZA POLOLETÍ

• POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE – váha Z – 1 x za pololetí

• PRÁCE PŘI HODINĚ – měsíční blok – váha C