www.spsstavcb.cz :: Geologie a zakládání staveb (GZS) (27.06.2019 - 12:39)

Geologie a zakládání staveb (GZS)

Předmět se zabývá otázkami rozdělení geologie a úkoly geologie ve stavební praxi. V praktické geologii je řešena problematika zařazování, třídění a výskytu hornin a zemin. Druhou oblastí jsou zemní práce a způsoby zakládání staveb. Předmět je určen pro studenty v zaměření Dopravní stavby a Vodohospodářské stavby.

a

Způsob hodnocení

Klasifikace předmětu:

 

Studenti jsou hodnoceni na základě platného školního řádu. Výsledná známka je složena z několika částí a v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel:

 

  • neohlášená písemná či ústní zkouška z tématického celku         - váha známky   50 %
  • ohlášená písemná či ústní zkouška z více tématických celků      - váha známky 100 %
  • aktivita při hodině                                                                          - váha známky   25 %
  • aktivita a práce v laboratoři                                                           - váha známky   50 %
  • kvalita a vedení sešitu                                                                  - v souladu se školním řádem