www.spsstavcb.cz :: Inženýrské stavby (INS) (26.02.2021 - 22:11)

Inženýrské stavby (INS)

Inženýrské stavby jsou doplňujícím předmětem oboru stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství. Předmět seznamuje studenty s historií i současností staveb ze zaměřením na dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Jedná se o stavby - silniční, železniční, mostní, tunelové, vodárenské, kanalizační, závlahové a meliorační stavby. Zmiňuje též zásady ochrany životního prostředí a uvádí přehled důležitých zákonů, norem a předpisů.

Klasifikace předmětu:

 

Studenti jsou hodnoceni na základě platného školního řádu. Výsledná známka je složena z několika částí a v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel:

 

  • neohlášená písemná či ústní zkouška z tématického celku         - váha známky   50 %
  • ohlášená písemná či ústní zkouška z více tématických celků      - váha známky 100 %
  • aktivita při hodině                                                                         - váha známky   25 %
  • kvalita a vedení sešitu                                                                  - v souladu se školním řádem

Hodnocení žáků

Hodnocení z předmětu probíhá na základě písemných prací z jednotlivých tématických celků, příp.částí celků, příp. podle ústního zkoušení. Dále se přihlíží k plnění domácích úkolů, aktivitě v hodinách a vedení sešitu.