www.spsstavcb.cz :: Kartografické rýsování (KRY) (27.06.2019 - 11:59)

Kartografické rýsování (KRY)

Předmět je zaměřen na základní znalosti a dovednosti grafického projevu při zobrazování výsledků geodetických činností a mapovacích prací. Kartografické rýsování je zařazeno do 1. ročníku studia a je předstupněm pro výuku tvorby výkresu v prostředí počítačové grafiky, ke které se v předmětu plynule přechází.

1. ročník – výuka psaní technického písma a mapových značek, výuka ručního zpracování měřického náčrtu, zobrazení polohopisného a výškopisného originálu map

Hodnocení předmětu

Studenti jsou hodnoceni za:  

  • grafickou úpravu
  • včasné odevzdání výkresů
  • testy na PC z počítačové grafiky