www.spsstavcb.cz :: Mostní stavby (MOS) (26.02.2021 - 22:18)

Mostní stavby (MOS)

Jedná se o odborný předmět vyučovaný ve 3. a 4. ročníku. Poskytuje znalosti o mostních konstrukcích, o pracovních postupech výstavby mostů z hlediska navrhování a provádění.

Způsob hodnocení

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů a ústního zkoušení s přihlédnutím k práci v hodinách a plnění domácích úkolů.