www.spsstavcb.cz :: Mostní stavby (MOS) (27.06.2019 - 12:04)

Mostní stavby (MOS)

Jedná se o odborný předmět vyučovaný ve 3. a 4. ročníku. Poskytuje znalosti o mostních konstrukcích, o pracovních postupech výstavby mostů z hlediska navrhování a provádění.

Způsob hodnocení

Studenti jsou hodnoceni na základě výsledků písemných testů a ústního zkoušení s přihlédnutím k práci v hodinách a plnění domácích úkolů.