www.spsstavcb.cz :: Počítačová grafika (PGR) (27.06.2019 - 13:00)

Počítačová grafika (PGR)

Tento předmět je pro studenty oboru Geodézie a katastr nemovitostí zařazen do 2. a 3. ročníku studia a je vyučován v plném rozsahu v učebně výpočetní techniky. Stěžejním gafickým SW, který je probírán, je systém MicroStation (MS).

Je vysvětleno jeho zařazení a souvislost v poli jiných grafických systémů. Ve druhém ročníku se studenti seznámí s prostředím MS a naučí se základnímu ovládání, nastavení a tvorbě jednoduché kresby ve 2D. Ve třetím ročníku je kladen důraz na práci s daty a tvorbu praktických výstupů.

Nabité dovednosti lze dobře využít i při zpracování závěrečné práce v maturitním semináři v posledním ročníku.

Způsob hodnocení

test praktických znalostí na PC  -  váha známky 100 %