www.spsstavcb.cz :: Praxe geodézie (PRA-G) (26.02.2021 - 23:13)

Praxe geodézie (PRA-G)

Předmět je určen k doplnění a upevnění vědomostí, získaných v odborných předmětech. Je zaměřen k získání praktických návyků a dovedností, potřebných ke zvládnutí měřických prací v terénu. Především jde o správnou obsluhu jednotlivých měřických přístrojů. Dále pak zpracování naměřených dat. Pěstují se zásady spolupráce v pracovním kolektivu, systematičnost, pečlivost, zodpovědnost i schopnost vyrovnat se s obtížemi všeho druhu a dodržovat zásady bezpečnosti práce.

Hodnocení

  • písemná práce  -  váha známky 100%
  • iniciativa a zájem o předmět  -  váha známky 50%
  • hodnocení měřických prací  -  váha známky 100%