www.spsstavcb.cz :: Seminář komunikačních dovedností (SKD) (17.10.2018 - 14:58)

 • Velikost písma:
 • a
 • a
 • a

Seminář komunikačních dovedností (SKD)Škola > Předměty na střední škole > Seminář komunikačních dovedností (SKD)

Seminář připravuje žáky ke zvládnutí základů finanční gramotnosti, mediální výchovy a k úspěšné prezentaci a obhajobě vlastních prací, zejména maturitní práce.

 

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Seminář komunikačních dovednosti (SKD) nabízí žákům seznámení se základy finanční gramotnosti, orientaci v prostředí finančních produktů a jejich hodnocení a řízení financí. Žáci se zúčastní soutěže ve finanční gramotnosti, pořádané pod záštitou MŠMT. Další bloky jsou věnovány úvodu do mediální výchovy a prezentačním a komunikačním technikám, vystupování a zejména obhajobě maturitních prací.

Cílem předmětu je získání

 • kompetencí v oblasti finanční gramotnosti,
 • kompetencí v oblasti získávání, kritického hodnocení a prezentace informací,
 • komunikačních a prezentačních kompetencí.

Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku jednu hodinu týdně v počítačových učebnách.

Stručný obsah předmětu

 • základy finanční gramotnosti
 • úvod do mediální výchovy
 • základy rétoriky a komunikace
 • prezentační a komunikační techniky
 • prezentace vlastních prací (maturitní práce)

Tematický plán předmětu

1. Finanční matematika

   Hospodářský život rodiny, rodinný rozpočet

   Řešení krizových finančních situací

   Mzdy, daně

   Projekt hospodaření rodiny

2. Základy mediální výchovy

   Vyhledávání a analýza mediálních informací

   Základy získávání, zpracování a prezentace informací podle účelu

3. Maturitní práce

   Formální úprava maturitní práce, typografické požadavky na úpravu textu

   Literatura, citace a odkazy

4. Prezentace, komunikace

   Základy vystupování na veřejnosti

   Základy využívání prezentační techniky

   Praktické cvičení - prezentace maturitní práce

 

Pořadí jednotlivých tématických celků určuje vyučující.

Hodnocení předmětu

Žáci jsou hodnoceni průběžně na základě soustavné práce v hodině. V tomto hodnocení jsou zahrnuty tematické referáty, pokud jsou zadány.

Samostatně se známkují:

 • on-line testy - 100 %
 • prezentace práce - 100 %
 • aktivita v hodině - 50 %
Aktuální informace

Londýn - metropole architektury

Na jaro 2019 opět připravujeme odbornou exkurzi za moderní architekturou Londýna

Doprava je o 75% levnější - stačí platný ISIC

Vnitrostátní doprava (vlaky i autobusy - mimo MHD) je od 1. září 2018 o 75 % levnější pro všechny žáky denního studia. Co potřebujete? Stačí jen platný průkaz ISIC !!! Čtěte dále ....

Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

Na webu jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018/2019 platné od 1. 9. 2018. U rozvrhů může ještě v průběhu září docházet k menším změnám, vše najdete na webu školy.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+