www.spsstavcb.cz :: Stavitelství (STV) (23.10.2020 - 12:53)

Stavitelství (STV)

Předmět Stavitelství poskytuje žákům 3. - 4. ročníků výuku pozemního stavitelství včetně řešení technického zařízení budov a požární bezpečnosti staveb. Obsahem předmětu jsou zásady návrhu a provádění bytových a občanských staveb, přehlad staveb průmyslových a zemědělských. Učivo předmětu je rozšířeno o stavby dopravní a vodohospodářské.

Hodnocení předmětu

V předmětu Stavitelství probíhá hodnocení na základě výsledků písemných prací z jednotlivých tématických celků  nebo jejich částí, dále ústní zkoušení, přihlíží se k plnění domácích úkolů, práci žáka v hodině a vedení sešitu.

 

 

Standardy STV 3. ročník  11. 6. 2020  (váha známky 150%).