www.spsstavcb.cz :: Vodohospodářské stavby (VHS) (26.02.2021 - 22:15)

Vodohospodářské stavby (VHS)

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY jsou odborným předmětem pro zaměření Dopravní stavby vyučovaným ve 4. ročníku. Cílem předmětu je získát základní přehled o stavbách vodního hospodářství - vodovodní a kanalizační sítě, úpravny vody, čistírny odpadních vod, přehrady a nádrže, úpravy vodních toků, jezy, vodní cesty, rybníky, meliorace a zavlažování.

Klasifikace předmětu:

 


Studenti jsou hodnoceni na základě platného školního řádu. Výsledná známka je složena z několik a částí a v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel: 

 

 

 

  • písemná či ústní zkouška z tématického celku                           - váha známky 100 %
  • písemná či ústní zkouška z více tématických celků                    - váha známky  200 %
  • aktivita při hodině                                                                         - váha známky   50 %
  • kvalita a vedení sešitu                                                                  - v souladu se školním řádem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardy 3. ročník              Váha známky 150%