www.spsstavcb.cz :: Základy společenských věd (ZSV) (20.10.2018 - 01:50)

  • Velikost písma:
  • a
  • a
  • a

Základy společenských věd (ZSV)Škola > Předměty na střední škole > Základy společenských věd (ZSV)

V předmětu základy společenských věd se vyučují základy psychologie, sociologie, etiky, práva, politologie, mediální výchovy a finanční gramotnosti.
Výuka probíhá 1 hodinu týdně ve 2. ročníku a 2 hodiny týdně ve 4. ročníku.

Tématické okruhy ve 2. ročníku:
- Člověk jako jedinec
- Člověk v lidském společenství

Tématické okruhy ve 4. ročníku:
- Člověk a právo
- Člověk jako občan
- Člověk a soudobý svět

Učivo je realizováno výukou ve třídě a exkurzním vyučováním.

 

Klasifikace předmětu

Hodnocení probíhá následujícími formami:

  • prezentace jako alternativa ústního zkoušení (výstup žáka před třídou na předem zvolené téma, které se vztahuje k probírané látce; hodnotí se nejen obsahová stránka, ale také samotná prezentace a jazykový projev) - 100%
  • skupinová práce, scénky - 50%
  • samostatné vyhledávání informací na internetu - 50%
  • práce s pracovními listy - 50%
  • testy - 100%

 

Aktuální informace

Londýn - metropole architektury

Na jaro 2019 opět připravujeme odbornou exkurzi za moderní architekturou Londýna

Doprava je o 75% levnější - stačí platný ISIC

Vnitrostátní doprava (vlaky i autobusy - mimo MHD) je od 1. září 2018 o 75 % levnější pro všechny žáky denního studia. Co potřebujete? Stačí jen platný průkaz ISIC !!! Čtěte dále ....

Rozvrhy pro školní rok 2018/2019

Na webu jsou zveřejněny rozvrhy pro školní rok 2018/2019 platné od 1. 9. 2018. U rozvrhů může ještě v průběhu září docházet k menším změnám, vše najdete na webu školy.

Nabídky zaměstnání a brigád

Pro absolventy i pro naše žáky ...

Dny otevřených dveří ... už skončily, ale ...

... kdo nestihl žádný z nabídnutých čtyř dnů a měl by zájem se do školy podívat, může si termín dohodnout buď prostřednictvím kontaktního formuláře (v sekci "Kontakt"), nebo telefonicky s vedením školy.

Londýn - metropole architektury

Zájezd pro studenty 2. ročníku

Školní trička

Příští týden proběhne objednávka školních triček a mikin. Zájemci si je mohou prohlédnout, vyzkoušet a objednat u paní Čechové.

Londýn - metropole architektury

Do Londýna za poznáním a inspirací Aktuální informace najdete na naší oficiální facebookové stránce.

... a další nové fotografie

Podívejte se na nové fotografie v našich galeriích ..,.

Prezentace návrhů na úpravu slepého ramene řeky Malše v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13 hodin proběhla prezentace úspěšně. Zasedací sál zastupitelstva města České Budějovice byl plný ...

Školní trička

Školní trička UŽ JSOU - informace najdete v sekci "Pro žáky"

Formulář "potvrzení o studiu"

Formulář "potvrzení o studiu" je k dispozici na webu ...

 
 
Google+