www.spsstavcb.cz :: Vybavení (16.07.2019 - 08:09)

Vybavení

Doporučená konfigurace notebooku pro žáky do výuky

Žáci nemusí mít nutně vlastní notebook. Ve škole je dostatek počítačů pro výuku.

Pokud rodiče chtějí zakoupit notebook pro výuku, pak jsme připravili na doporučenou konfiguraci notebooku vhodnou pro žáky naší školy. Dohodli jsme se na této specifikaci:

Procesor:  Intel i5 a lepší

Operační paměť: GB a více

Pevný disk: nejlépe SSD minimálně 256 GB

Grafická karta: doporučená neintegrovaná, AMD nebo GeForce

Operační systém: Windows 10 64bit  Home nebo Pro (64 bitový OS je podmínkou pro běh grafických aplikací)

Displej: s ohledem na provoz grafických aplikací doporučená úhlopříčka 15.6"

ICT - informační a komunikační technologie

Z hodnocení stávajícího stavu prostředků informačních a komunikačních technologií, kterými Střední průmyslová škola stavební disponuje, vyplývá, že vybavení školy je v oblasti ICT velmi blízké standardu, požadovaného MŠMT. Přesto bude nutno vynaložit ještě mnoho finančních prostředků k dosažení cílového stavu.

Tato oblast však trvale trpí rychlým morálním zastaráváním informační a komunikační techniky i programového vybavení a stálou potřebou doškolování učitelů v moderních technologiích.

Učebny

Výuce jazyků je věnována velká pozornost. Žáci si mohou zvolit studium německého nebo anglického jazyka.

Jazykové učebny jsou vybaveny audio i videotechnikou, v softwarovém vybavení počítačů jsou výukové programy. Jedna jazyková učebna je vybavena 20 počítači s 19” LCD displeji.

Pro výuku informatiky a CAD systémů má škola k dispozici dvě učebny informatiky a CAD systémů s 18 počítači s displeji 19” a dvě učebny s displeji 22”. Počítače jsou propojeny v lokální počítačové síti s přípojnými místy v budově školy - kombinace síť WiFi se sítí LAN 100 Mbps. K dispozici jsou velkoformátové barevné plottery A1 a laserová tiskárna. Počítače pracují v prostředí operačního systému WINDOWS XP SP3. V základní výuce informatiky je k dispozici kancelářský balík programů MS OFFICE. Pro výuku stavebních oborů jsou k dispozici grafické programy ARCHICAD, AUTOCAD ARCHITECTURE, NEMETSCHEK a MICROSTATION, pro pružnost program FINE, pro ekonomiku program EUROCALC, pro výuku geodézie komplexní geodetický systém programů.

Programové vybavení je průběžně aktualizováno novými verzemi programů a je obohacováno novými aplikacemi.

Naše škola používá výukovou licenci geotechnických programů GEO5 vyvíjených společností Fine.    

Ateliéry a studovna mají k dispozici 20 počítačů s LCD displejem 19” s připojením do lokální sítě, takže studenti mají k dispozici pro samostudium veškeré programové vybavení.

Škola je připojena do internetové sítě optickým připojením s kapacitou 30 Mb/s symetricky.

Aula

Přednášková aula má kapacitu 110 posluchačů. Je vybavena novým dataprojektorem s velkou projekční plochou a je ozvučena. K projekci lze využít počítač s připojením na Internet nebo videopřístroj.

Geodézie

Pro výuku geodézie má škola dobré měřické vybavení. Pro základní výuku polohového a výškového měření jsou k dispozici teodolity a nivelační přístroje pro technickou a přesnou nivelaci. Výuka měření moderní technikou, založenou na elektrooptickém měření vzdáleností s automatickou registrací měřených dat je umožněna třemi totálními stanicemi: Sokkia SET 6E s polním elektronickým zápisníkem Sokkia SDR 31, bezhranolovou stanicí Sokkia SET 530R a stanicí od firmy Topcon GPT 2006. Učebna výpočetní techniky VT3 je pro studenty oboru geodézie vybavena grafickým programem BEN MicroStation a výpočetním programem Geus.

Odborná praxe

Laboratoře jsou významnou součástí vybavení školy. Pro praktickou výuku odborných předmětů stavebních oborů jsou k dispozici:

 

  • laboratoř chemie,
  • laboratoř betonu,
  • laboratoř mechaniky zemin,
  • laboratoř stavebních materiálů,
  • vodohospodářská laboratoř.

 

Stavební praxe probíhá po dobu celého školního roku v průběhu prvních třech ročníků studia. Velký význam pro praktickou výuku má nově vybudovaná hala odborného výcviku ve středisku na Novohradské silnici č. 15. Halu postavili studenti pod dohledem učitelů v rámci své odborné praxe za finanční podpory jednoho z hlavních sponzorů školy firmy AKUTERM, jejímž jednatelem byl bývalý student, pozdější učitel a velký přítel školy p. Ing. Ondřej Holboj. Hala poskytuje kryté a zejména v zimním období příznivé prostředí pro praktická cvičení v pozemním a inženýrském stavitelství. Ve vybavení haly nechybí sociální zařízení a šatny.

Tělesná výchova

Pro tělesnou výchovu žáků je k dispozici nově revitalizovaná tělocvična, která umožňuje věnovat se nejen prostným cvičením a lehkoatletickým disciplinám, ale svou rozlohou také míčovým hrám.

K dispozici je fitcentrum, kde se mohou jak žáci, tak i vyučující, věnovat ve svém osobním volnu posilování. Pro soukromou aktivitu studentů je v provozu gymnastický sál, v němž mohou studenti v době volna využívat také tří stolů pro stolní tenis.