Suplování:   Středa 16.1.2019 (2. týden)

datum výpisu: 15.1.2019 (13:48)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Crha Miroslav

 

Kt

                   

Čečková Jarmila

<>

..

..

..

..

..

-

..

..

     

Hofman Pavel

..

-

Du

-

-

..

-

-

-

     

Strejčková Jolana

-

..

-

-

..

-

..

-

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Stachová Alena

2.hod

výměna <<

MAT

S2A

(U35)

z 3.hod

 

3.hod

výměna >>

MAT

S2A

 

na 2.hod

 

4.hod

navíc

MSE

G4

(VT3)

 

Brož Vladimír

6.hod

přesun <<

ODK

S1B

(U13)

z 8.hod

 

7.hod

přesun <<

ODK

S1B

(U13)

z 9.hod

 

8.hod

přesun >>

ODK

S1B

 

na 6.hod

 

9.hod

přesun >>

ODK

S1B

 

na 7.hod

Dočekalová Jana

1.hod

přesun >>

MAT

S2C

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

MAT

S2C

(U12)

z 1.hod

 

3.hod

výměna <<

DEG

S2A

(U24)

z 2.hod

 

4.hod

výměna >>

MAT

S1C

 

na 17.1. 1.hod

Dundová Jana

3.hod

supl. (Hf)

MAT

S2B

(U35)

 

Hes Karel

5.hod

navíc

MSE

G4

(U36)

 
 

6.hod

navíc

MSE

G4

(U37)

 

Kostková Šárka

5.hod

supl. (Sč)

MAT

S1G

(U11)

 

Kotrba Jiří

2.hod

supl. (Cr)

SPR

S4B

(U26)

 

Kovaříková Jana

2.hod

přesun <<

POS

S1A

(U37)

z 3.hod

 

3.hod

přesun >>

POS

S1A

 

na 2.hod

Lefan Robert

1.hod

výměna >>

STM

S1C

 

na 2.hod

 

2.hod

výměna <<

STM

S1C

(U23)

z 1.hod

Nováková Nikola

1.hod

výměna <<

KAN

G4

(U11)

z 17.1. 5.hod

 

2.hod

přesun <<

KAN

G4

(U11)

z 17.1. 6.hod

Petrášková Blanka

1.hod

výměna <<

POS

S1C

(U23)

z 2.hod

 

2.hod

výměna >>

POS

S1C

 

na 1.hod

 

4.hod

výměna <<

POS

S1C

(U25)

z 17.1. 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

S1A

2.hod

POS

 

(U37)

přesun <<

Kovaříková Jana

z 3.hod

 

3.hod

POS

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

8.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Sč)

S1B

6.hod

ODK

 

(U13)

přesun <<

Brož Vladimír

z 8.hod

 

7.hod

ODK

 

(U13)

přesun <<

Brož Vladimír

z 9.hod

 

8.hod

ODK

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

9.hod

ODK

   

přesun >>

 

na 7.hod

S1C

1.hod

POS

 

(U23)

výměna <<

Petrášková Blanka

z 2.hod

 

2.hod

STM

 

(U23)

výměna <<

Lefan Robert

z 1.hod

 

4.hod

POS

 

(U25)

výměna <<

Petrášková Blanka

z 17.1. (Čt) 1.hod

S1G

1.hod

GEO

geo

 

odpadá

 

(Hf)

 

5.hod

MAT

 

(U11)

supluje

Kostková Šárka

(Sč)

S2A

2.hod

MAT

 

(U35)

výměna <<

Stachová Alena

z 3.hod

 

3.hod

DEG

 

(U24)

výměna <<

Dočekalová Jana

z 2.hod

S2B

3.hod

MAT

 

(U35)

supluje

Dundová Jana

(Hf)

S2C

1.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

MAT

 

(U12)

přesun <<

Dočekalová Jana

z 1.hod

S2G

6.hod

GEO

geo

 

odpadá

 

(Hf)

S4B

2.hod

SPR

 

(U26)

supluje

Kotrba Jiří

(Cr)

G4

1.hod

KAN

 

(U11)

výměna <<

Nováková Nikola

z 17.1. (Čt) 5.hod

 

2.hod

KAN

 

(U11)

přesun <<

Nováková Nikola

z 17.1. (Čt) 6.hod

 

3.hod

PRA

   

odpadá

 

(Čk)

 

4.hod

MSE

 

(VT3)

navíc

Stachová Alena

 
 

5.hod

MSE

 

(U36)

navíc

Hes Karel

 
 

6.hod

MSE

 

(U37)

navíc

Hes Karel

 
 

8.hod

MSE

   

odpadá

 

(Čk)

 

9.hod

MSE

   

odpadá

 

(Čk)

 

Zpracováno v systému Bakaláři