Suplování:   Středa 30.9.2020 (1. týden)

datum výpisu: 29.9.2020 (14:58)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hegr Daniel

-

Mk

Mk

Kf

-

Mu

-

-

     

Veselý Dalibor

-

-

-

-

-

My

My

-

-

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Dundová Jana

5.hod

spojeno (Kf)

MAT

S1A (sk1)

(U13)

 
 

6.hod

odpadá

MAT

S1A (sk1)

 

změna hodiny

Křešničková Hana

1.hod

supl. (Hg)

ANJ

S2A (sk1)

(U41)

 

Kurfirstová Barbora

5.hod

supl. (Hg)

ANJ

S3C (sk2)

(U31)

 
 

6.hod

změna

ANJ

S1A (sk1)

(JA3)

 

Mužík Jan

3.hod

supl. (Hg)

ANJ

S4B (sk2)

(U41)

 
 

4.hod

supl. (Hg)

ANJ

S4B (sk2)

(U41)

 

Mužíková Dana

7.hod

supl. (Hg)

ANJ

S1G (sta)

(JA2)

 

Mysliveček Jiří

6.hod

změna

CAD

S2G (CADa)+

(VT6)

 
 

6.hod

spojeno (Vý)

CAD

S2A (cad)

(VT6)

 
 

7.hod

spojeno (Vý)

CAD

S2A (cad)

(VT6)

 

Změny v rozvrzích tříd:

S1A

5.hod

MAT

sk1

(U13)

spojí

Dundová Jana

(Kf)

 

6.hod

ANJ

sk1

(JA3)

změna

Kurfirstová Barbora

(Du)

S1G

7.hod

ANJ

sta

(JA2)

supluje

Mužíková Dana

(Hg)

S2A

1.hod

ANJ

sk1

(U41)

supluje

Křešničková Hana

(Hg)

 

6.hod

CAD

CADa

(VT6)

změna

Mysliveček Jiří

 
 

6.hod

CAD

cad

(VT6)

spojí

Mysliveček Jiří

(Vý)

 

7.hod

CAD

cad

(VT6)

spojí

Mysliveček Jiří

(Vý)

S2G

6.hod

CAD

CADa

(VT6)

změna

Mysliveček Jiří

 

S3C

5.hod

ANJ

sk2

(U31)

supluje

Kurfirstová Barbora

(Hg)

S4B

3.hod

ANJ

sk2

(U41)

supluje

Mužík Jan

(Hg)

 

4.hod

ANJ

sk2

(U41)

supluje

Mužík Jan

(Hg)

 

Zpracováno v systému Bakaláři