Suplování:   Pondělí 22.10.2018 (2. týden)

datum výpisu: 19.10.2018 (11:55)

Místnosti mimo provoz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

U24

Zm

Zm

Zm

Zm

Zm

Zm

Zm

Zm

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Dundová Jana

4.hod

změna

MAT

S2B

(U28)

 
 

5.hod

změna

DEG

S2B

(U28)

 

Kostková Šárka

1.hod

změna

MAT

S2G

(U22)

 

Kotrba Jiří

2.hod

změna

SME

S2G (sta)

(U36)

 

Škopek Vlastimil

2.hod

změna

SOB

S4C (sob)+

(U32)

 
 

3.hod

změna

SOB

S4C (sob)+

(U32)

 

Změny v rozvrzích tříd:

S2B

4.hod

MAT

 

(U28)

změna

Dundová Jana

 
 

5.hod

DEG

 

(U28)

změna

Dundová Jana

 

S2G

1.hod

MAT

 

(U22)

změna

Kostková Šárka

 
 

2.hod

SME

sta

(U36)

změna

Kotrba Jiří

 

S4A

2.hod

SOB

sob

(U32)

změna

Škopek Vlastimil

 
 

3.hod

SOB

sob

(U32)

změna

Škopek Vlastimil

 

S4B

2.hod

SOB

sob

(U32)

změna

Škopek Vlastimil

 
 

3.hod

SOB

sob

(U32)

změna

Škopek Vlastimil

 

S4C

2.hod

SOB

sob

(U32)

změna

Škopek Vlastimil

 
 

3.hod

SOB

sob

(U32)

změna

Škopek Vlastimil

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři