www.spsstavcb.cz :: Třídní schůzky (24.05.2019 - 05:02)

Třídní schůzky

Pozvánky

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2019/2020)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhne ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 16:30 hodin v aule.

Rodiče budou seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky budou odpovídat členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Přineste, prosím, s sebou průkazovou fotografii žáka, budeme ji potřebovat pro zajištění mezinárodních studentských průkazů ISIC, které zároveň slouží pro vstup do školy a pro kopírování.

Informace a materiály ze schůzky:

Pokud se někdo z rodičů nebude moci zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Spěchá: kdo nepřinesl průkazové fotografie žáků na průkazy ISIC, doneste je, prosím, na sekretariát školy co nejdříve, abychom mohli přes prádzniny nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC

Stravování - přihlášku vyzvednete na Domově mládeže Holečkova ul. (nebo na jejich webových stránkách) a necháte si ve škole potvrdit.

Potvrzování dokladů o studiu - děti jsou žáky školy až od 1. září 2019, takže potvrzování dokladů až posledních 14 dní srpna, do té doby vydává potvrzení základní škola.

 

Termíny

Školní rok 2018/2019

  • čtvrtek 29. listopadu 2018
  • čtvrtek 4. dubna 2019

vždy od 16 do 17:30 hodin.

Záznamy

Třídní schůzky ve čtvrtek 4. dubna 2019

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 16 hodin se konaly třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části informovali třídní učitelé o problémech ve třídách, poté následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 hod. se ve sborovně sešel výbor sdružení rodičů Nadačního fondu, který vyslechl informace vedení školy a projednal informaci o čerpání prostředků sdružení rodičů Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Třídní schůzky ve čtvrtek 29. listopadu 2018

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 16 hodin se konaly třídní schůzky rodičů žáků naší školy. V první části informovali třídní učitelé o problémech ve třídách, poté následovalo informační odpoledne - učitelé poskytovali informace rodičům ve třídách a kabinetech podle rozpisu. Informační odpoledne skončilo v 17:30 hod.

V 15:30 hod. se ve sborovně sešel výbor sdružení rodičů Nadačního fondu, který vyslechl informace vedení školy a projednal rozpočet čerpání prostředků sdružení rodičů Nadačního fondu pro podporu vzdělávání SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2018/2019)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 16:30 hodin v aule.

Rodiče se seznámili s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace a materiály ze schůzky:

Pokud se někdo z rodičů nemohl zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Spěchá: kdo nepřinesl průkazové fotografie žáků na průkazy ISIC, doneste je, prosím, na sekretariát školy co nejdříve, abychom mohli přes prádzniny nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC

Stravování - přihlášku vyzvednete na Domově mládeže Holečkova ul. (nebo na jejich webových stránkách) a necháte si ve škole potvrdit.

Potvrzování dokladů o studiu - děti jsou žáky školy až od 1. září 2018, takže potvrzování dokladů až posledních 14 dní srpna, do té doby vydává potvrzení základní škola.