www.spsstavcb.cz :: Třídní schůzky (16.07.2019 - 08:06)

Třídní schůzky

Pozvánky


Termíny

Školní rok 2019/2020

  • čtvrtek 28. listopadu 2019
  • čtvrtek 2. dubna 2020

vždy od 16 do 17:30 hodin.

Záznamy

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2019/2020)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 16:30 hodin v aule.

Rodiče byli seznámeni s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky pak odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace a materiály ze schůzky:

Pokud se někdo z rodičů nebude moci zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Spěchá: kdo nepřinesl průkazové fotografie žáků na průkazy ISIC, doneste je, prosím, na sekretariát školy co nejdříve, abychom mohli přes prádzniny nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC

Stravování - přihlášku vyzvednete na Domově mládeže Holečkova ul. (nebo na jejich webových stránkách) a necháte si ve škole potvrdit.

Potvrzování dokladů o studiu- děti jsou žáky školy až od 1. září 2019, takže potvrzování dokladů až posledních 14 dní srpna, do té doby vydává potvrzení základní škola.