www.spsstavcb.cz :: Třídní schůzky (21.11.2018 - 12:55)

Třídní schůzky

Pozvánky

Termíny

Školní rok 2018/2019

  • čtvrtek 29. listopadu 2018
  • čtvrtek 4. dubna 2019

vždy od 16 do 17:30 hodin.

Záznamy

Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků (pro šk. rok 2018/2019)

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků proběhla ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 16:30 hodin v aule.

Rodiče se seznámili s průběhem studia, s požadavky na žáky a jejich přípravu, s akcemi školy, které na jejich děti čekají. Na otázky odpovídali členové vedení školy a třídní učitelé nových tříd.

Informace a materiály ze schůzky:

Pokud se někdo z rodičů nemohl zúčastnit a rád by slyšel další informace, může se obrátit buď přímo na třídní učitele (viz kontakty na učitele) nebo na sekretariát školy.

Spěchá: kdo nepřinesl průkazové fotografie žáků na průkazy ISIC, doneste je, prosím, na sekretariát školy co nejdříve, abychom mohli přes prádzniny nechat vyrobit mezinárodní studentské průkazy ISIC

Stravování - přihlášku vyzvednete na Domově mládeže Holečkova ul. (nebo na jejich webových stránkách) a necháte si ve škole potvrdit.

Potvrzování dokladů o studiu - děti jsou žáky školy až od 1. září 2018, takže potvrzování dokladů až posledních 14 dní srpna, do té doby vydává potvrzení základní škola.